Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Artiklar från Torvkongressen 2012

Ökat samarbete och satsning på torvmarksstrategier

Den internationella torvkongressen ”Torvmark i Balans” i Stockholm avslutades med IPS årsmöte då sex strategier för det kommande arbetet antogs. Läs mer om strategierna >>

Ansvarsfullt torvbruk - Sverige långt framme

Den internationella kongressen ”Peatlands in Balance” blev mycket uppskattad av de drygt 600 deltagarna från 35 länder. Regeringens representanter markerade i sina tal att torvmark är en mycket omfattande och viktig naturresurs i landet. Läs mer om ansvarsfullt torvbruk >>

Svensk professor ny ordförande i IPS

Björn Hånell valdes till ny ordförande (President) för International Peat Society (IPS) vid världskongressen Peatlands in Balance i Stockholm. Ny ordförande i IPS >>

Premiär för PEATART

I samband med den internationella torvkongressen i Stockholm ”Peatlands in Balance” anordnas en utställning med skulpturer gjorda i torv av den hollänsdka konstnären Dioni tio Busschen.

Läs om utställningen >>

Torvskulpturer på kongressen

Konsten får också plats på den internationella kongressen den 3 till 8 juni i Stockholm. Det blir två utställningar med torv.  Torv i balans >>

Statssekreteraren tal på kongressen

På den internationella kongressen Peatlands in Balance höll statssekreterare Magnus Kindbom vid Landsbygdsdepartementet ett tal där han redogjorde för regeringens syn på torv.

Läs talet i sin helhet >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation