Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Torven i en egen klass

2013-02-12

I en skrivelse till Miljö- och jordbruksutskottet redogör Claes Rülcker, vd Svensk Torv, för frågan om torvens klassificering i Sverige, Finland och EU.

Torv borde klassificeras som "Torv" och som ett "Långsamt förnybart biomassabränsle", skriver Claes Rülcker och hävdar att stöd för denna klassificering också finns bland annat i den officiella svenska energistatistiken där den berörda kategorin anges som "Biobränsle, torv m. fl".

- Att placera torv i en egen kategori överensstämmer även med Torvutredningen och Finlands agerande i samband med IPCC:s möte 2006, skriver Claes Rülcker.

Här kan du ladda ner skrivelsen >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation