Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Seminarium om torvmarker och markanvädning

Välkommen till ett seminarium om torvmarker och markanvändning på KSLA i Stockholm den 24 mars 2015.

Det finns olika åsikter om hur torvmarker bör förvaltas. Man kan utveckla naturvärdena

genom att restaurera dränerade myrar, man kan bedriva skogsproduktion eller torvbruk,

eller bara lämna skogsklädda torvmossar och öppna myrar för rekreation och vilt.

På det här seminariet är dock inte fokus på vad som bör göras. Istället diskuteras hur man kan

göra bedömningen av vilka värden i landskapet som har störst potential och vilken

konsekvens olika brukningsalternativ får. Vi utgår från två faktorer,  nämligen

naturvärden och växthusgasemissioner, och presenterar ett förslag på metod för

bedömning på landskapsnivå. Vidare diskuteras konsekvenser av olika val på nationell

nivå, och hur metodiken skulle kunna tillämpas i praktiskt miljökonsekvensarbete.

Seminariet bygger på ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten och

Torvforsk.

Inbjudan som pdf med komplett information och anmälan >>

Tid:

Tisdagen den 24 mars klockan 10.00 - 17.00 inklusive lunch och fika. Samling från kl. 9.30. Ange om du vill ha vegetarisk mat, eventuella allergier etc.

Plats:

KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Kostnad:

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande. Ej avbokad plats debiteras med 500 SEK. Anmälan via mail till: Johnny de Jong, Forskningsledare, Centrum för biologisk mångfald

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation