Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Många seminarier för torvbranschen

I höst arrangeras flera viktiga seminarier som är öppna för alla och som Branschföreningen Svensk Torv vill tipsa om och uppmana sina medlemsföretag att delta i.

Energikomminssionens sju kostnadsfria seminarier i Stockholm:

18/9 Energianvändning

6/10 Energitillförsel

16/10 Energiöverföring

27/10 Energimarknad

27/11 Fördjupande seminarium 1

7/12 Fördjupande seminarium 2

7/3 2016 Policykonferens

Här nedan finns länk till inbjudan och mer information. Observera att sista anmälningsdatum inte anges, bara datum då varje seminarium äger rum.

Läs mer i bifogad pdf >>

www.energikommissionen.se

Om Energikommissionen: Tillsattes i mars 2015 för att ta fram ett underlag för en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på 2025 och framåt.Består av 11 representanter från riksdagspartierna med energiminister Ibrahim Baylan som ordförande och tre speciellt inbjudna – generaldirektörerna för Energimarknadsinspektionen, Affärsverket Svenska kraftnät och Energimyndigheten.

1 oktober Forskning för gröna näringar, Stockholm:

Arrangör: KSLA

Länk till mer information >>

4 november Konferensen Energismart 2015, Stockholm

Arrangör: Energimyndigheten

Länk till mer information >>

26 november MKB-dagen 2015, Uppsala

Arrangör: naturvårdsverket och SLU

Länk till mer information >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation