Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Ny doktorsavhandling visar att återvätning på avslutad torvtäkt är bra för klimatet

Det är inte så ofta någon i Sverige disputerar på torv. Men nu har Sabine Jordan gjort det vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Uppsala. Hon har studerat växthusgasutsläppen vid två efterbehandlade torvmarker och visar i sin doktorsavhandling att det är bra att återväta dränerad torvmark ur ett klimatperspektiv.

sabine3.jpgSabine Jorden, som ursprungligen är utbildad geograf och agronom från Tyskland, har studerat torv i 15 år. Hon kom till SLU som utbytesstudent från Humboldt Universitetet i Berlin 1999-2000 och återvände som doktorand 2009.

   - Jag är fascinerad av istiden och att spåren finns kvar i landskapet här i Norden. Trots att Sverige har så mycket myrar är det ett smalt forskningsområde, berättar hon.

I sin forskning har hon samlat in CO2, CH4 och N2O

data som mätts manuellt och automatiskt vid de två torvmarkerna Porla och Västkärr, återvätta efter torvutvinning.

Sabine Jordan visar hur ekotoper med varierande egenskaper påverkar emissioner och upptag av växthusgaser. Tillskapandet av grunda sjöar visar på lägre utsläpp av växthusgaser till atmosfären, skriver hon i sin avhandling.

Återvätningsprojektet i Porla och Västkärr med vatten- och torvkemiska undersökningar samt vegetationskartering har pågått sedan 1997. Växthusgasmätningar började 2008. Hela projektet anses som unikt inom efterbehandlingen efter torvutvinning och är ett av de längsta dataserierna i världen, konstaterade forskaren Maria Strack, vid Waterloo universitetet i Kanada, som var opponent vid disputationen. Att dessa mätningar har en sådan internationell vetenskaplig tyngd visste egentligen ingen innan disputationen. Det behövs mer studier av växthusgaser från återvätta avslutade torvtäkter och från grunda sjöar omgivna av vegeta¬tionsklädda strandzoner.

   - Vi vet fortfarande för lite om torvmarkernas fysikaliska och kemiska funktioner efter återvätning och under växlande omvärldsbetingelser, säger Maria Strack.

- Jag tycker verkligen det vore synd om vi inte kunde fortsätta mätningarna efter avhandlingen. Men om vi inte hittar en lösning måste den automatiska växthusgasmätstationen tas ned i höst och då missar vi den unika möjligheten att fortsätta följa de utvecklingsstadier av en ny våtmark, som inte bara ger inblick hur en myr kommer att etableras efter några decennier, utan också kan leverera kontinuerliga mätdata som är nödvändiga för en pålitlig prognos till klimatrapportering, säger Sabine som gärna vill fortsätta arbeta med mätningarna på torvmarker.

Förutom växthusgasforskningen brinner Sabine för sphagnumodling (vitmossa) på dränerad eller återvätad torvmark som efterbehandlingsalternativ. Sphagnum bildar ny torv och samtidigt kan den översta delen av växten skördas och sedan användas.

- Man skulle då slå två flugor i en smäll, etablera ny torv som binder in kol och samtidigt göra en klimat-vänlig produktion av högkvalitativ biomassa vid efterbehandling efter torvtäkt för bioenergi och odlingssubstrat. Sphagnumfarming finns redan i Tyskland, Kanada och i många andra länder, men inte här i Sverige, säger Sabine som hoppas få fortsätta forska och arbeta med torv, i synnerhet om vad som händer med växthusgasernas utsläpp från dränerad och efterbehandlad torvmark.

Sabine Jordans doktorsavhandling ”Greenhouse Gas Emissions from Rewetted Extracted Peatlands in Sweden”, institutionen för mark och miljö, SLU, kan beställas genom att mejla till info@svensktorv.se

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation