Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Projektrapport nr 16

Suspenderat material i avrinningen från torvtäkt

– förslag till rimliga gränsvärden

Rapport_suspenderat-mtrl.jpgBranschföreningen Svensk Torv har uppmärksammat att tillstånds- och tillståndsmyndigheter i olika delar av landet ställer olika kvalitetskrav på dräneringsvattnet i samband med tillstånd till täkt. Detta är särskilt tydligt när det gäller grumlighet och utsläppen av suspenderat material. Ofta vidtas schablonmässiga åtgärder i brist på kunskap.

Det är en av anledningarna till att Energimyndigheten i samarbete med TorvForsk och Svensk Torv i en rapport utvärderat halterna suspenderat material i avrinningen från torvtäkter och ställt dessa värden i relation till till uppmätta halter vid andra platser.

Forskarna som skrivit rapporten föreslår att ytterligare vetenskapliga undersökningar görs för att testa om de utformningar till utsläpps- och recipientkontroll som anges i rapporten uppfyller de kvalitetskrav som krävs för att upprätta rimliga rikt- och gränsvärden för bland annat suspenderat material.

Rapporten där detta redovisas är klar och finns att ladda ned här >>

Den kan också beställas i tryckt format i valfritt antal exemplar genom att mejla till: info@svensktorv.se

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation