Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Presentationer om torv och torvbruk

2013-01-21

En komplett presentation som handlar om torv och torvbruk har länge efterfrågats. Nu har en sådan sammanställts och den finns här att ladda ner. Presentationen omfattar många olika bilder som kan användas i sin helhet eller enskilt på valfritt sätt.

Presentationen kan exempelvis kommuniceras vid möten med beslutsfattare, politiker eller besökare för att ge en uppdaterad och initierad bild av torv och torvbruk i Sverige. Den kan även spridas i informationssyfte på annat sätt, och till exempel publiceras på medlemsföretagens egna hemsidor med angivning av avsändaren Branschföreningen Svensk Torv.

För mer information och frågor, kontakta gärna Claes Rülcker, vd Svensk Torv.

en presentation om torv

Ladda ner presentationen: Torv en viktig naturresurs >>

Vill du ha presentationen som Powerpoint, hör gärna av dig >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation