Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

Stiftelsen Svensk Torvforskning

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.

TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse som bildades 1983 av representanter för torvnäringen.

FB-f-Logo__blue_50.png

Vi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peat Society.

  
Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Påverkad torvmark avger mest växthusgaser – Ökad torv-användning en lösning

Företaget / Namn
Telefon*
 

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

 

Bedömning av hydrologisk påverkan vid ansökan om torvtäkt

2017-04-28

Syftet med denna vägledning från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning är att belysa ett antal

frågor som berör geologiska förhållanden  och som är av betydelse vid torvtäktverksamhet. Vägledningen utgör en del av SGUs stöd till såväl torvproducenter och handläggare på Länsstyrelser och vid Miljöprövningsdelegationer som konsulter som sammanställer ansökningar om torvtäkt.

Ladda ner vägledningen som pdf här >>

EU och Svenskt klimatarbete för torv - inte särskilt bra!

2017-04-27

Dränerade torvmarker för skogsbruk och jordbruk är en stor källa till växthusgasutsläpp. Det har flera olika studier visat. Forskare har gjort beräkningar som visar att dränerad torvmark troligen är Sveriges största enskilda källa till utsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Fukttåliga torvbriketter - uppfinningen som kom av sig

2017-04-11

Idag utvecklar företag över hela världen fukttåliga biopellets med högt energivärde. Svensk

Torvförädling gjorde det redan 1954 i en unik pilotanläggning.

KSLA Nytt & Noterat - Varför blev det så olika?

2017-04-07

I årets första nummer av KSLA Nytt & Noterat beskrivs i en av artiklarna teknikutvecklingen för jordbruk, skog och trädgård och varför de ser så olika ut. Om de nu gör det, vilket diskuteras i artikeln.

Ny forskning visar: Brunt sjövatten kan bero på markanvändningen

2017-03-22

Limnologins superstar och Lunds och världens första professor på området, Einar Naumann, kan 82 år efter sin död ha bidragit till att lösa gåtan om varför sjöar blir bruna. Emma Kritzberg, universitetslektor vid Akvatisk ekologi i Lund, har med hjälp av Naumanns och hans lärjungars arbete från 1930-talet och framåt skapat data-serier som fyller en lucka på 50 år.

Inbjudan och program till IPS årsmöte

2017-03-22

Nu är programmet för IPS, International Peatlands Society, årsmöte i Aberdeen den 28 till 31 maj klart. Ju tidigare anmälan desto lägre pris. Ett begränsat antal hotellrum är reserverade så ska du åka, anmäl dig snarast.

Skogsägarens mål - ny tidskrift

2017-03-15

En ökad variation i skogen är bra – och vägen dit går via engagerade skogsägare som vet vad de vill. Det är huvudbudskapet i det arbete som KSLA:s skogsskötselkommitté presenterar i skriften "Skogsägarens mål En väg till ökad variation i skogen”. Kommittén har analyserat hur skogsägare sätter mål för sitt skogsbruk utifrån sina egna preferenser och framtidsbedömningar, men med beaktande av legala och biologiska begränsningar samt andra externa påverkansfaktorer. Ladda ner tidskriftensom PDF direkt här >>

Internationellt möte i Lund

2017-03-11

IPS, International Peatland Society, har haft sitt styrelsemöte den 1 till 3 mars i Lund på Scandic Star. Värd för mötet var Claes Rülcker, VD, Svensk Torv, och styrelseledamot i IPS.

Nyhetbrev från IPS

2017-03-11

Här kan du ladda ner IPS senaste nyhetsbrev, nr 2/2017 som pdf >>

eller läsa det direkt i din webbläsare >>

Nytt medlemsinfo

2017-03-10

Medlemsinfo för december har skickats ut till alla medlemmar. Det finns även att läsa på vår inloggningssida för medlemmar. Är ditt företag medlem hos oss och du inte har lösenordet går det bra att mejla till info@svensktorv.se så skickar vi det.

Almdalsseminarium

Torvbruk - hot eller möjlighet för klimatet?

2017-03-05

Svensk Torv anordnar ett seminarium om klimat i Almedalen 2017 med bland andra Mattias Goldman, Vd, Fores och Rickard Nordin, Centerpartiet, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson. Klimatdebattörerna Robert Wedmo, agronom Mark och Miljörådgivning, och Rickard Axdorff, jägmästare, Naturbrukarna.

Årsmöte 2017

2017-02-25

Medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och TorvForsk inbjuds till årsmöte i Arlandastad från onsdag 19 april kl 9.00 till torsdag 20 april kl 14.30.

Samarabete med Viola

2017-02-17

Svensk Torv kommer att finnas med i Viola, trädgårdsnäringens ledande branschtidning.

Välkommen på IPS årsmöte 2017

2017-02-14

IPS årsmöte 2017, inklusive en workshop och seminarium om ”Ansvarsfull hantering av dränerad torvmarker", kommer att hållas i Aberdeen, Skottland, Storbritannien under 28-31 maj. På årsmötet kommer det anordnas vetenskapliga sessioner, en särskild galamiddag och fem spännande utflykter samt bli många tillfällen till informella möten.

Growing Media Europe – ny organisation för substratproducenter

2017-02-13

Den tidigare organisationen EPAGMA (European Peat and Growing Media Association) har ersatts med två nya verksamheter som samordnar europeiska intressen inom torvbranschen.

Trädgårdsboken om jord

2017-02-12

"Trädgårdsboken om jord”, utgiven av Langenskiölds förlag berättar allt om jord. Och i jorden ingår torv. Författare till boken är bland andra bröderna Alf och Magnus Nobel som äger och driver Röunda Produkter, medlem i Svensk Torv.

Ny doktorsavhandling visar att återvätning på avslutad torvtäkt är bra för klimatet

2017-02-08

Det är inte så ofta någon i Sverige disputerar på torv. Men nu har Sabine Jordan gjort det vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Uppsala. Hon har studerat växthusgasutsläppen vid två efterbehandlade torvmarker och visar i sin doktorsavhandling att det är bra att återväta dränerad torvmark ur ett klimatperspektiv.

Svensk Torv på Facebook

2017-01-29

Nu finns Svensk Torv på Facebook med nyheter, bilder och information. Vi hoppas att alla torvintresserade vill gilla sidan och välkomnar tips om hur den kan bli ännu bättre.

Dela och hjälp oss att få många följare. i år är det viktigare än någonsin med tanke på Naturvårdsverkets rapport, Miljömålsberedningens slutrapport och Kontrollstation 2017.

Avhandling om restaurering av torvtäkter

2017-01-16

Markku Koskinen har disputerat med en avhandling vid Department of Forest Sciences Faculty of Agriculture and Forestry, Helsingfors universitet. Titeln är: Impacts of restoration of forestry-drained peatlands on

nutrient and organic carbon exports and methane dynamics

Svensk artikel om dränerad torvmark
uppmärksammas i internationella forskarvärlden

2017-01-15

En svensk vetenskaplig artikel i den välrenommerade tidskriften (US) Wetlands Ecology and Management publicerades nyligen. Den har redan efterfrågats från Bayern och Bavarian Alps.

Den är refereegranskad och finns tillgänglig i open access, vilket innebär att den är fri att läsa digitalt.

Årsmöte 19-20 april i Arlandastad

2017-01-12

Medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och TorvForsk inbjuds till årsmöte i Arlandastad från onsdag 19 april kl 9.00 till torsdag 20 april kl 14.30.

Nytt nummer av Petlands International

2017-01-12

IPS globala medlemstidning, Peatlands International nr 2/2016  finns nu att att ladda ner.

Hämta den direkt som PDF här >>

Ensidigt negativ rapport hotar hela torvbranschen

2017-01-11

Naturvårdsverkets rapport, som föreslår att både torvutvinning och torvanvändning i Sverige ska läggas ned, har skakat om hela torvbranschen.

- Skulle förslagen i Naturvårdsverkets rapport beslutas kommer branschen inte att överleva, säger Claes Rülcker, vd, Branschföreningen Svensk Torv.

julkulor.jpg

2016-12-23

God Jul och Gott Nytt År tillönskas
alla våra medlemsföretag och alla
torvintresserade!

Claes och Ingrid på kansliet för Svensk Torv och TorvForsk

  

Synpunkter på LULUCF

2016-12-22

LULUCF-sektorn omfattar utsläpp och upptag av växthusgaser från skog och markanvändning. Enligt EUs LULUCF-beslut (artikel 10) ska medlemsstaterna när halva bokföringsperioden har gått och vid utgången av varje bokföringsperiod lämna en rapport till kommissionen om framstegen med genomförandet av sina LULUCF-åtgärder. Organisationer har inbjudits att lämna sina synpunkter på detta underlag. Branschföreningen Svensk Torvs synpunkter finns att läsa under fliken Remissvar på www.svensktorv.se.

Nytt medlemsinfo

2016-12-20

Medlemsinfo för december har skickats ut till alla medlemmar. Det finns även att läsa på vår inloggningssida för medlemmar. Är ditt företag medlem hos oss och du inte har lösenordet går det bra att mejla till info@svensktorv.se så skickar vi det. Dock kan det nu under helgerna dröja med ett svar på grund av semester.

Rapport om skogsbruk på torvmark

2016-12-11

Skogsbruk på torvmark har ökat de senaste åren. Att bedriva skogsbruk på torvmark är på flera sätt svårare än på fastmark. Därför har Skogsstyrelsen sammanställt den kunskap som finns om ämnet i en ny rapport.

Rätt rensning på torvmark får fart på trädens tillväxt

2016-12-09

Träd på torvmark växer bättre med rätt dikesrensning. Det bekräftas av den kunskapssammanställning som Skogforsk har gjort tillsammans med finska forskningsinstitutet LUKE.

Boka IPS möte den 28 - 31 maj 2017 i Skottland

2016-11-28

IPS (International Peatlands Society) kommer anordna ett IPS Convention i Aberdeen i Skottland. Mer information kommer inom kort. Det går redan nu att lämna förslag på ämnen samt föredrag under workshopsen genom att kontakta Jack Rieley

Stort intresse för Naturvårdsverkets rapport
- 130 remissvar

2016-11-18

Miljö- och energidepartementet har totalt registrerat 130 remissvar på Naturvårdsverkets rapport. 100 av dessa är instanser som inbjudits att inkomma med ett yttrande på rapporten.

Nytt nummer av Petlands International

2016-11-18

IPS globala medlemstidning, Peatlands International nr 2/2016  finns nu att att ladda ner.

Hämta den direkt som PDF här >>

Nyhet: klimatsmarttorv.se

2016-10-24

Neova, Sveriges största torvföretag, har lanserat en ny hemsida med information om torv och vad Naturvårdsverkets rapport innebär, om de förslag som den innehåller, blir genomförda.

Seminarium om växthusgaser och torvtäkter i Uppsala

2016-10-20

Den 26 oktober kl 14 arrangerar SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, ett seminarium som är öppet för alla intresserade.

Ny forskningsrapport om restaurering

2016-09-26

Effekter vid restaurering av avslutade torvtäkter genom återvätning; undersökningar vid Porla, Toftmossen och Västkärr beskrivs i en rapport skriven av: Lars Lundin, Elve Lode, Torbjörn Nilsson, Monika Strömgren, Sabine Jordan och Sergei Koslov. Rapporten finns att läsa här: (länk till sidan med rapporter.

Remissvar på förslag om utsläpp och upptag av växthusgaser

2016-09-23

Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning (TorvForsk) har lämnat detta remissvar på Europeiska Unionens förslag (COM 2016) 479 om utsläpp och upptag av växthusgaser enligt remiss från miljö- och energidepartementet M2015/03034/KL.

Remissvar till Europaparlamentet

2016-09-23

Branschföreningen Svensk Torv har lämnat remissvar på Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 482 samt ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013.

Ny rapport om skogsbruk på torvmark från Skogsstyrelsen

2016-09-12

Skogsbruk på torvmark har ökat de senaste åren. Att bedriva skogsbruk på torvmark är på flera sätt svårare än på fastmark. Därför har Skogsstyrelsen sammanställt den kunskap som finns om ämnet i en ny rapport.

Nu finns klimatrapporten på engelska

2016-06-10

Forskningsrapporten ” Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar” är utgiven, januari 2015, av Svensk Torvforskning och TorvForsk. Nu finns rapporten på engelska.

Rapport om metoder för jordförbättringsmedel

2016-02-25

Branschrekommendationer för organiska föroreningar i jordförbättringsmedel och odlingssubstrat är en rapport som redovisar de olika metoder som används för att bedöma föroreningshalter i jordar i Sverige samt även det arbete som pågår inom EU med att ta fram kriterier för ekomärkning av jordförbättringsmedel och odlingssubstrat.

Stipendium för unga forskare

2016-02-24

International Peat Society, IPS, utlyser bidrag till forskning studenter och unga yrkesverksamma inom torvnäringen

Kansliet flyttar söderut

2016-02-01

Den 4 februari går flyttlasset från Holländargatan till Globen söder om Stockholm. Kansliet för

Stiftelsen Svensk Torvforskning flyttar då in i samma lokaler som Branschföreningen Svenk Torvs medlemsföretag Neova. Ny post och besöksadress är Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov.

Rapporter från TorvForsk

De senaste rapporterna är:

Biologisk mångfald på myrar och dikad torvmark – underlag för ett miljömässigt torvbruk.

Henrik von Stedingk, Centrum för biologisk mångfald

Bakteriell tillväxt i halm i jämförelse med halm och spån.

Magnus Thelander, Enheten för miljö- och fodersäkerhet, Statens verterinärmedicinska anstalt

Småskalig användning av torv – effekter av torvinblandning i träpellets på förbränningsreultaten i pelletsbrännare.

Henry Hedman, Energitekniskt Centrum i Piteå,

Ida-Linn Nyström, Marcus Öhman Avd för Energiteknik , Luleå Tekniska Universitet

Dan Boström, Christoffer Boman, Energiteknik och Termisk ProcesskemiUmeå Universitet

Robert Samuelsson, Biomassateknologi och Kemi, Sveriges lantbruksuniversitet

 

Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation