Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Torv kan bli framtidens biomaterial

2013-01-23

Finska forskningsinstitutet, VTT, har utvecklat metoder för behandling av torv som gör att den kan användas som biobaserad komponent i olika kompositmaterial, skriver packnet.se, som utges av facktidskriften Packmarknaden.

Målet är att utveckla biobaserade kompositmaterial som innehåller torvfiber för exempelvis tillverkning av konsumentprodukter och byggmaterial. Denna nya typ av kompositmaterial skulle samtidigt minska användningen av oljebaserade råvaror i produktionen.

VTT har utvecklat material som innehåller termoplast och panelformade torvfibrer, liksom lämpliga metoder förbehandling av fibern. Utvunnen torv kan användas eftersom den innehåller flera olika torvfraktioner och främst långa fibrer, som inte är uppslammade, så att torven kan fungera både som fyllnadsmaterial och som förstärkningsmaterial i kompositmaterial.

Mängden råvara som krävs för produktion av kompositmaterial motsvarar bara en bråkdel av den nuvarande torvproduktionen, vilket är en faktor som stöder dess användning i ekologiska produkter, enligt packnet.se. Kompositproduktion är ett alternativ till torveldning och skulle kunna bevara arbetstillfällen inom torvindustrin.

Material innehållande torv fiber kan användas:

i olika konstruktioner exempelvis skivor, profiler, plattor, gjutning som produktapplikationer inom trädgårdsodling, jord - och skogsbruk exempelvis plantvakter, krukor, infärgade väggkonstruktioner, plantstöttor

i konsumentprodukter som underlag på utslagsplatser på golfbanor, i prydnadsföremål

i biologiskt nedbrytbara förpackningar

som hinder mot jorderosion

i nedbrytbara stödstrukturer

i begravningsurnor.

Fakta:

För närvarande är det inget företag i Finland som producerar eller utnyttjar kompositmaterial med torv.

VTT har tre patentansökningar relaterade till torv som innehåller biokompositer.

Utvecklingsarbetet har delvis finansierats av TULI-projektet inom Finlands Funding Agency for Technology and Innovation Tekes.

Källa:

packnet.se och Packmarknaden, en marknadsledande facktidskrift i Sverige inom förpackningsområdet. Tidningen rapporterar om den svenska, nordiska och internationella förpackningsindustrin.

Text: Ingrid Kyllerstedt

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation