Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Rakt på sak om torv med riksdagsledamöter

Inför vårt seminarium i Almedalen har vi ställt samma frågor till de två medverkande riksdagsledamöterna Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna, och Rickard Nordin, Centerpartiet.
Båda anser att torv ska finnas i elcertifikatssystemet.

Ingemar Nilsson anser att frågan om vad som ska göras åt dikade torvmarker är central.

Rickard Nordin menar att det är fantastiskt att vi har ett inhemskt bränsle, särskilt i en mer orolig

omvärld. Här nedan kan du läsa vad de svarar på Svensk Torvs frågor.

Inbjudan till seminariet i Almedalen >>

Till Almedalens kalendarium >>

Foto: Riksdagsförvaltningen

Ingemar-Nilssson_S.jpg

Ingemar Nilsson

Energipolitisk talesperson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Rickard-Nordin_C.jpg

Rickard Nordin

Energipolitisk talesperson, riksdagsledamot för Centerpartiet

Hur ser du på energitorvens framtid?

Det finns, med nu gällande förutsättningar en ”viss” framtid, men det blir nog ”marknaden” (priset) som avgör.

Torven har spännande egenskaper bland annat sameldningsfördelar och rening av pannan.

Vi har ju bestämt att torv ska vara kvar i elcertifikatssystemet så jag tror absolut att det finns en framtid för torven som den används idag med hållbara förutsättningar och efterbehandling och att den nyttjas på ett hållbart sätt.

Är torv förnybart?

Något av en ”semantisk” fråga. Förnybar, ja men på väldigt lång sikt. Frågan om vad som ska göras åt dikade torvmarker är den centrala frågan, vilket är värst.

Torv är ett mellanting, det är långsamt förnybart. Torv är inte fossilt, men inte heller förnybart som vind och sol på kort sikt.

Efterfrågan på energitorv minskar på grund av att torv kräver utsläppsrätter. Hur kan ni i Riksdagen påverka att EU beslutar att torv från dränerade torvmarker inte ska kräva utsläppsrätter och skilja på orörda torvmarker(som inte läcker) och dränerade torvmarker?

En jätteutmaning, där jag inte är speciellt optimistisk. Berörda länder är alltför få och små.

Vi i Riksdagen kan inte gå in och styra politikerna varken i EU eller i kommunerna. Att torv finns med i elcertifikatssystemet är en sak vi kan göra för torven. Men om någon inom Centern skulle fråga mig vad de har för alternativ skulle jag svara att utan torv måste svavel användas. Då är det rimligt att fråga och undersöka var den kommer ifrån och vilka arbetsförhållanden som råder där

den bryts.

Vi påstår att kravet på utsläppsrätter måste bort för klimatets skull. Håller du med?

Anser inte att det i nuläget är realistiskt.

Man måste jämföra alternativen och torv har lockande egenskaper i och med att man kan tillsätta torv från dikade torvmarker som läcker koldioxid. Klimatet är svårhanterat och därför tycker jag att det finns andra argument som är starka, till exempel jobb i glesbygd och torv ur

säkerhetsaspekten.

Energitorv eller sopor – vad föredrar du och vad är bäst?

Tycker att frågan är felformulerad. Dessa två ”insatsvaror” används på helt olika sätt och kan inte ställas mot varandra. Jag är för egen del dock ytterst tveksam till storskalig sopförbränning

som baseras på import, och de investeringar, ofta kommunala, som krävs.

Sopor ska bara användas när vi reducerat mängden sopor., vi ska ju inte ha sopor på deponi

och elda torv. Men det är kluvet med sopimport. Vi ska inte lösa andra länders avfallssystem. Länder

som själva kan använda den till kraftvärme, som Storbritannien och Danmark, ska vi inte köpa sopor

ifrån.

Hur ser du på möjligheterna till inhemsk energiförsörjning om alternativet energitorv är borta inom fem år?

Frågan om inhemsk energiförsörjning (råvaror?) står och faller knappast med torv. Frågan är mer komplex än så.

Debatten måste ses ur ett vidare perspektiv. Jobben och säkerhetsargumentet är också

viktiga. Vi har ett inhemskt bränsle som gör oss mindre beroende av omvärlden. Det är fantastiskt att

vi har det särskilt i en mer orolig omvärld.

Har du och ditt parti samma syn på torv?

Nja, jag är kanske något mer positiv till torven.

Ja, jag delar Centerpartiets syn på torv.

Vad är din syn på elcertifikaten som tilldelades torv?

I nuläget helt riktigt.

Centern har argumenterat för att torv ska få vara kvar i elcertifikatssystemet och som energipolitisk talesperson anser jag att det är ett bra beslut som gör det mindre kämpigt för torven i

energisystemet.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation