Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Den svenska biologiska mångfalden har kontrollerats

Naturvårdsverket har med hjälp av ArtDatabanken vid SLU genomfört en hälsokontroll av den svenska naturen. Rapporteringen ger möjligheter att bedöma om arter och naturtyper finns som livskraftig del av den svenska naturen på lång sikt; det vill säga om de har gynnsam bevarandestatus.

− Det är en viktig rapportering. Den biologiska mångfalden är människans och naturens immunförsvar. Tillsammans med klimatfrågan är förlust av biologisk mångfald de stora hoten mot mänskligheten. För att kunna ställa rätt diagnos och föreslå rätt behandling måste vi ha kunskap, säger Mark Marissink, enhetschef på Enheten för natur och biologisk mångfald på Naturvårdsverket.

Rapporteringen ger möjligheter att bedöma om arter och naturtyper finns som livskraftig del av den svenska naturen på lång sikt; det vill säga om de har gynnsam bevarandestatus. Rapporteringen bygger på fyra faktorer: populationsstorlek och -trend (areal för naturtyper), utbredning, kvalitet i miljön och framtidsutsikter. Alla fyra faktorer måste vara uppfyllda för gynnsam bevarandestatus.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation