Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Torvfakta Torvanvädning Produktionsteknik Miljökonsekvenser Efterbehandling Länkar
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Torvanvädning

Det finns många andra användningsområden för torv än strötorv, jordförbättring och energi.

Några exempel:

Torv som sanerings- eller filtermaterial. Torv kan med sin goda jonbytesförmåga användas som sanerings- och/eller filtermaterial vid utsläpp av kväve och förorenande ämnen.

Torv som fibermaterial. Torv kan användas som fibrer i textilier.

Torv som biostimulator. Torv används t.ex. för att stimulera smågrisars magar och som naturläkemedel.

Torv som byggnadsmaterial. Torv används som isoleringsmaterial vid ekologiskt byggande samt som ljudabsorbenter.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation