Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Stipendium för unga forskare

International Peat Society, IPS, utlyser bidrag till forskning studenter och unga yrkesverksamma inom torvnäringen.

Stipendiet är instiftat till minne av Allan Robertson som var första hedersordförande i IPS. Bidragen delas ut till unga forskare, oftast under 30 år, som bedriver torvforskning eller praktik eller unga yrkesverksamma i början av sin karriär inom hanteringen av torvmarker eller torvindustrin. Allan Robertson Grants 2016 kommer att delas ut för resor och registreringsavgift som stöd för forskarstuderande och unga yrkesverksamma att kunna delta i 15:e internationella torvkongresseni Kuching , Malaysia i augusti 2016. Sista ansökningsdag är 15 mars 2016.

Läs mer om stipendiet >>

Till anmälningsformuläret >>

argrants2016.jpg

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation