Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Sphagnum Farming

Samtidigt som vitmossorna (Sphagnum) bildar ny torv, kan den översta delen av växten skördas och användas som jordförbättringsmedel.

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar tillsammans med TorvForsk ett forskningsprojekt som ska studera Sphagnumarter för vitmossodling. Genom denna odling kan högkvalitativ biomassa till odlingssubstrat produceras samtidigt som en kolsänka bildas i form av efterbehandlingen av torvtäkten eller annan dränerad oproduktiv torvmark som håller på att oxidera bort av sig själv.

DSC02111.JPGI projektgruppen ingår forskarna Sabine Jordan, Örjan Berglund, Torbjörn Nilsson vid SLU samt Magnus Nobel, Rölunda Produkter, Claes Rülcker, TorvForsk. Projektet ska pågå från 2018 till 2021.

Text: Ingrid Kyllerstedt

Foto: Sabine Jordan

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation