Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

En samlad torvprövning - ge synpunkter

Miljö- och energidepartementet har utrett frågan om torvlagen ska vara kvar i dess nuvarande form eller ingå i Miljöbalken.

Förslaget som nu sänts på remiss innebär att prövningen av energitorvtäkter flyttas från regeringen till mark- och miljödomstolarna. Denna förändring föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Klicka på denna länk för att läsa hela Promemorian " En samlad torvprövning" och hur man gör när man skickar in ett remissvar med synpunkter samt se vilka som fått utredningen på remiss, Branschföreningen Svensk Torv och TorvForsk är två av dem.

Juni-05-017-RJ.jpg

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation