Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Projektansökan
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Restoration of terminated peat cutting areas by rewetting

Lars Lundin, SLU

Betydelsen av våtmarker för miljön anses stor vad avser vattenbalans, retention och utlakning av ämnen, för växthusgaserna och för den biologiska mångfalden. Det är inte bara torvnäringen som har intresse av kunskaper om efterbehandling till våtmark utan regeringens miljömål relaterar till, bl.a. myllrande våtmarker, begränsad klimatpåverkan och ett rikt växt och djurliv.

Undersökningarna inriktas på att klarlägga effekter på systemet mark-vatten-växt-atmosfär vid återvätning av avslutade torvtäkter. Avsikten är att söka nå ett fungerande ekosystem med en torvbildande vegetation och bestämma en begynnande ackumulation av biomassa samt de miljökonsekvenser återvätningen får. Kopplingen mellan vegetationens och andra organismers funktioner till fysikaliska och kemiska förhållanden klargörs.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation