Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Rapport om skogsbruk på torvmark

Rapport-torvmark-2.jpgSkogsbruk på torvmark har ökat de senaste åren. Att bedriva skogsbruk på torvmark är på flera sätt svårare än på fastmark. Därför har Skogsstyrelsen sammanställt den kunskap som finns om ämnet i en ny rapport.

I rapporten kan du bland annat läsa om skötselmetoder för gran- och tallskog på torvmark, om gödsling och dikesrensning, naturvärden, växthusgaser, kulturmiljö och sociala värden. Rapporten tar också upp områden där kunskap saknas idag.

Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida och ladda ned rapporten >>

Ladda ner rappporten direkt som pdf >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation