Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Klimatrapporten finns nu även på engelska

Rapport_restaruering_nr18_160608-1.jpgForskningsrapporten ” Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar” är utgiven, januari 2015, av Svensk Torvforskning, TorvForsk, som är en allmännyttig forskningsstiftelse. Den bygger på vetenskapliga rapporter med mätningar som tidigare gjorts och som Mats Olsson, professor emeritus vid Institutionen mark och miljö vid SLU, har granskat och sammanställt tillsammans med andra forskare.

Rapporten publicerades för första gången i januari 2015, nu har Mats Olsson uppdaterat mätningarna och översatt rapporten till engelska. Den nya engelska rapporten, och rapporten på svenska, finns att läsa här:

Ladda ner Projektrapport nr 15 på Svenska >>

Ladda ner Projektrapport nr 15 på Engelska >>

Rapporten kan även beställas i tryckt format genom att mejla till: info@svensktorv.se

Samtliga rapporter finns att läsa under fliken Fakta/Rapporter på Svensk Torvs hemsida och under fliken Rapporter på TorvForsks hemsida.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation