Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Projektrapport nr 17

Utsläpps- och recipientkontroll vid torvtäkt

– förslag till framtida utformning och ”Lathund”

Rapport_lathund.jpgImplementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten och miljömålsarbetet har generellt lett till ett större fokus mot vattenfrågor. Det ställs bl.a. större krav på att man i samband med prövning om tillstånd/koncession enligt Miljöbalken/Torvlagen och vid tillsyn ska kunna bedöma verksamhetens påverkan på recipienten.

Torvföretagen har därför ett behov av ett objektivt och vetenskapligt grundat program, som kan användas för att utforma utsläpps- och recipientkontrollen, särskilt inför ansökan om tillstånd för ansökan om ny torvtäkt.

TorvForsk har i samarbete med Energimyndigheten tagit fram ett kontrollprogram för vattenmiljön och utvecklat en ”lathund” som kan användas av Branschföreningen Svensk Torv och dess medlemsföretag i samband med tillstånd och tillsyn.

Rapporten finns att ladda ned som pdf här>>

Den har även tryckts och kan beställas i valfritt antal exemplar genom att mejla till info@svensktorv.se

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation