Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Projektansökan
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Pågående projekt

Här kan du läsa om pågående projekt, klicka på respektive rubrik för att få mer information.

Miljömässigt torvbruk – en landskapseknomisk konsekvensanalys

Johnny de Jong och Henrik von Stedingk, Centrum för biologisk mångfald

Substrathandbok för hobby, odling och design

Beatrix Alsanius, Område hortikultur, SLU

Global Strategy for Responsible Peatland Management

Gemensamt projekt med IPS för att finna en form av certifiering för en hållbar användning av torvmarker.

Jämförande studie av klöv, juverhälsa och hygien i en mjölkbesättning under en stallsäsong när torv ersätter befintligt strö

Ola Schultzberg

Morgondagens askstatistik – behov och möjligheter

Susanna Toller Ecoloop/KTH

Klarläggande av variabelinnehåll, ämneskoncentrationer, flöden och provtagningsintensitet för optimalt kontrollprogram vid täkt – ”Torvvatten fas II”

Lars Lundin, Stefan Lövgren SLU

Restoration of terminated peat cutting areas by rewetting

Lars Lundin, SLU

Förvaltning av torvtäckt skogsmark med avseende på klimat och biodiversitet

Centrum för biologisk mångfald, Ecoloop

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation