Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Bli medlem IPS
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Stiftelsen Svensk Torvforskning

TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse som bildades 1983 av representanter för torvnäringen. TorvForsk har till uppgift att initiera, planera, genomföra samt utvärdera forskning och utvecklingsinsatser av betydelse för torvbranschen.

TorvForsks insatser ska bestå i

att fånga upp projektförslag och idéer som avser utveckling av torvhantering och som kräver samverkan mellan flera kompetenser.

att stimulera och stödja långsiktig och uthållig samverkan och kompetensuppbyggnad inom torvnäringen av gemensamt intresse för branschen som helhet eller för grupp av intressenter.

att genom rapporter, seminarier osv medverka till kunskapsöverföring och teknikspridning.

Verksamheten ska ha som målsättning att resultaten får en praktisk tillämpning.

Styrelse

Ordförande:

Torbjörn Claesson, Neova AB

Ledamöter:

Ulf Lindqvist, Jämtkraft AB

Jan Burvall, Skellefteå Kraft AB

Göran Andersson, Econova AB

Peter Persson, Neova AB

Stefan Östlund, Hasselfors Garden AB

Roger Andersson, Holmen

Lars O Johansson, Umeå Energi AB

Thomas Merlöv, ScanPeat AB

Mikael Norberg, EO:n

Per-Ola Andersson, Södra Skogsenergi

Anders Wiklund, Härjedalens Miljöbränsle AB

Simon Hellgren, SCA Energy AB

Sylvia Jonsson, Kommunbränsle i Ådalen AB

Royne Lundblad, Hasselfors Garden AB

Åsa Perlerius, Neova AB

Programkommitté

Ordförande: Lars Lundin, SLU

Ledamöter: Hanna Runestad SLU, Gustav Sohlenius SLU, Björn Hånell SLU, Bent Jensen Ryds Torv AB, Claes Bohlin Hasselfors Garden AB.

VD

Claes Rülcker

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation