Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Bli medlem IPS
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Stiftelsen Svensk Torvforskning

TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse som bildades 1983 av representanter för torvnäringen. TorvForsk har till uppgift att initiera, planera, genomföra samt utvärdera forskning och utvecklingsinsatser av betydelse för torvbranschen.

TorvForsks insatser ska bestå i

att fånga upp projektförslag och idéer som avser utveckling av torvhantering och som kräver samverkan mellan flera kompetenser.

att stimulera och stödja långsiktig och uthållig samverkan och kompetensuppbyggnad inom torvnäringen av gemensamt intresse för branschen som helhet eller för grupp av intressenter.

att genom rapporter, seminarier osv medverka till kunskapsöverföring och teknikspridning.

Verksamheten ska ha som målsättning att resultaten får en praktisk tillämpning.

Styrelse

Ordförande:

Torbjörn Claesson, Neova

Ledamöter:

Anders Wiklund, Härjeåns Energi AB

Eric Hjalmarson, Mullmäster och ScanPeat

Fredrik Räms, Hasselforsgarden.se

Göran Panth, Sandvikenenergi.se

Göran Andersson, Econova.se

Jan Burvall Skellefteå Kraft

Mikael Norberg, EO:N

Per-Ola Andersson, Södra.

Peter Persson, Neova.se

Roger Andersson, Holmen Energi

Royne Lundblad, Hasselfors Graden

Sophia Innala, SCA

Sylvia Jonsson, Kommunbränsle i Ådalen

Ulf Lindqvist, Jämtkraft

Åsa Perlerius, Neova

Lars Lundin, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Thomas Jonsson, Vattenfall

VD

Claes Rülcker

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation