Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Projektansökan
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Morgondagens askstatistik – behov och möjligheter

Susanna Toller Ecoloop/KTH

Stora mängder aska produceras årligen inom energibranschen. För att kunna skapa effektiva, ekonomiska och miljösäkra system för att hantera askan behövs bättre kunskap om vilka mängder det rör sig om. I detta projekt utvecklas en metodik för att ta fram sådan askstatistik på årsbasis. Två olika metoder testas och jämförs, dels inventering där askproducenter tillfrågas och dels sammanställning utifrån befintliga underlag eftersom mycket data redan finns insamlad. I projektet ingår också att specificera vilken information som behövs och att ge förslag på hur behovet ska kunna tillgodoses i framtiden.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation