Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Torvfakta Torvanvädning Produktionsteknik Miljökonsekvenser Efterbehandling Länkar
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Länkar

Här hittar du länkar till andra sidor som handlar om- eller på ett eller annat sätt har göra med torv.

Klimatförhandlingar

Det kan vara svårt att hänga med i den internationella klimatpolitiken och förstå vad som innebär med begreppet COP och vad Parisavtalet innebär. Den som vill sätta sig in i klimatfrågan och vad som sker i EU och i världen kan gå in på den gröna och liberala tankesmedjan Fores hemsida och blogg på 

www.klimatforhandling.se

Se även:

Förklaringar till Kyotoprotokollet och Parisavtalet >>

Varför klimatförhandlingarna kallas COP >>

Vem är vem i klimatförhandlingarna >>

Fores blogg med det senaste om internationell klimatpolitik >>

Torvlänkar

Markinfo / om svensk torvmark (kartor)

SGU om torv och torvmarker

Statistiska Centralbyrån (SCB) / om svensk torv

TorvForsk

14th International Peat Congress – Stockholm 2012

Canadian Sphagnum Peat Moss Association Homepage

Övriga länkar

Bioenergisfären

Bord ná Mona

Fjärrvärmeföreningen

Finska Bionergiföreningen

Jordbruksverket

mires-and-peat.net

Norska Bioenergiföreningen

Naturvårdsverket

Skogforsk

Statens Energimyndighet

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen

Svenska Trädbränsleföreningen

Sveriges lantbruksuniversitet/Energiforskning

Tillväxtverket

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation