Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

KSLA Nytt & Noterat

Varför blev det så olika?

KSLA-Nytt_1-2017-1-130x184.jpgI årets första nummer av KSLA Nytt & Noterat beskrivs i en av artiklarna teknikutvecklingen för jordbruk, skog och trädgård och varför de ser så olika ut. Om de nu gör det, vilket diskuteras i artikeln.

Ur innehållet:

•  Det internationella baljväxtåret 2016.

•  Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet.

•  Perspektiv på teknikutveckling – varför blev det så olika?

•  Svensk internationell forskarkompetens – en investering för framtiden!

•  Svensk politik för global utveckling – dags för nya tag?

•  Hållbart lantbruk 4.0 – en gemensam målbild.

•  Nya skadegörare i skogen.

•  Om högtidssammankomsten, utlysningar, remisser, publikationer och mera!

Ladda ner som pdf >>

Till bläddringsbar version >>

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation