Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Projektansökan
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Jämförande studie av klöv, juverhälsa och hygien i en mjölkbesättning under en stallsäsong när torv ersätter befintligt strö

Ola Schultzberg

Torv i tillräcklig mängd har visat sig ha en gynnsam upptorkande effekt på klövar och ben som gynnar kon. Torvens ph kan likaledes ha en gynnsam hämning av bakteries förmåga att växa till. Det är redan känt att torv som strö minskar hasskador och sår till skillnad mot andra strömedel (Karin Andersson, examensarbete nr: 250 SLU).

Utifrån dessa fakta och tidigare erfarenheter från besättningar som använder torv motiverar detta en studie som utvärderar klövhälsan när man byter till torv.

Djurhållare behöver dessutom veta hur mkt strö som krävs för att undvika skador och klövstörningar.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation