Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Fler rapporter Äldre rapporter
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Fler rapporter från TorvForsk

ISSN 1653-7955

Skogstillväxten ca 20 år efter plantering på Flakmossen - dikningens och gödslingens betydelse vid beskogning på en avslutad torvtäkt i Värmland.

Inst. för skogsskötsel, SLU, Umeå

Utvärdering av utsläpps- och recipientkontroll vid torvtäkter samt lämpliga nivåer på riktvärden för olika ämnen i täkternas dräneringsvatten.

Inst. för miljöanalys, SLU, Uppsala

Kol- och kväveförråd i mark och vegetation vid beskogning av avslutad torvtäkt

Inst. för skoglig marklära, SLU, Uppsala

Strötorvanvändning i djurstallar – en litteraturgenomgång

Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi SLU, Alnarp

Dikad skogsmark och myr med djup torv som resurser för uthålligt torvbruk i Sverige

Inst. för skogskötsel SLU, Umeå

Minskade askrelaterade driftsproblem

(beläggning, slaggning, högtemperaturkorrosion, bäddaglomerering) genom inblandning av torv i biobränslen

Marcus Öhman, Christoffer Boman, Thomas Erhardsson, Carl Gilbe, Linda Pommer, Dan Boström, Anders Nordin, Robert Samuelsson, Jan Burvall.

Umeå Universitet och SLU. Ett projekt finansierat av Värmeforsk och TorvForsk i samverkan.

Översiktlig inventering av dikade/påverkade torvmarker för växttorv och odlingssubstrat

Lars-Erik Larsson

Ett projekt finansierat av TorvForsk i samverkan med Svenska Torvproducentföreningen.

Rapporten kommer inom kort för nedladdning

Torvströ till svenska mjölkkor

Karin Andersson

Ett projekt finansierat av TorvForsk, Blocktorvssektionen inom Svenska Torvproducentöšreningen, Torvfabrikanternas Centralförening, Neova AB och Södra Skogsenergi AB.

Småskalig användning av torv – effekter av torvinblandning i träpellets på förbränningsreultaten i pelletsbrännare

Henry Hedman, Energitekniskt Centrum i Piteå,

Ida-Linn Nyström, Marcus Öhman Avd för Energiteknik , Luleå Tekniska Universitet

Dan Boström, Christoffer Boman, Energiteknik och Termisk ProcesskemiUmeå Universitet

Robert Samuelsson, Biomassateknologi och Kemi, Sveriges lantbruksuniversitet

Bakteriell tillväxt i halm i jämförelse med halm och spån

Magnus Thelander, Enheten för miljö- och fodersäkerhet, Statens verterinärmedicinska anstalt

Biologisk mångfald på myrar och dikad torvmark – underlag för ett miljömässigt torvbruk

Henrik von Stedingk, Centrum för biologisk mångfald

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation