Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Torvfakta Torvanvädning Produktionsteknik Miljökonsekvenser Efterbehandling Länkar
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Fakta och argument om torv

I Sverige är 25% av landytan täckt av torv. Idag skördar vi endast en promille av denna torv.

Biobränsle är den största uppvärmningskällan idag. Sedan 1970-talet har torv varit betydelsefullt i vårt energisystem.

Torv är ett inhemskt ekonomiskt konkurrenskraftigt energislag.

Torv och trädbränsle eldas med fördel tillsammans. Torven motverkar askrelaterade problem i värmepannor.

Om en 70 hektars torvtäkt med 2,5 meters djup skördas under 20 år har den energimängd som utvunnits kunnat värma upp cirka 2 000 normalvillor under samma tid. Om samma område sedan skogplanetars tar det cirka 10 skogsgenerationer eller cirka 1000 års skogsproduktion med utnyttjande av hela trädet för energiändamål för att erhålla samma energimängd som i den nyttiggjorda torven.

Torv skapar viktig sysselsättning, bl a i glesbygdskommuner och utgör viktiga inkomster för jordbrukare och entreprenörer. Cirka 1 200 årsarbeten skapas av torvbruket.

Torven är basen i all bearbetad jord. Torven är en huvudingrediens tack vare sina unika egenskaper:

håller optimalt med luft

har lågt energiinnehåll

är i stort sett ogräsfri

finns i stor mägnd av enhetlig kvalitet

​är lätt

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation