Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Ny utredning - Effektivare miljöprövning

Regeringskansliet har tillsatt en utredning som ska se över miljöprövningen som berör till exempel torvverksamhet. Syftet är att undersöka om miljöprövningen fungerar på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad miljöpåverkan.

Regeringskansliet har utsett Monica Daoson till utredare, rådman vid mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. I hennes uppdrag ingår att föreslå åtgärder för att prövningen av verksamhet enligt miljöbalken ska främja investeringar som bidrar till en grön omställning. Utredningen ska även föreslå hur miljöprövningsprocessen kan bli effektivare. Det är anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken som omfattas av uppdraget, exempelvis torvutvinning, livsmedelsindu¬stri och vindkraftsverksamhet.

- Jag kommer att lyssna in vad de olika branscherna har att säga, säger Monica Daoson till tidningen Svensk Torv.

I utredarens förslag ska miljöskyddet vara oförändrat eller starkare än tidigare. Senast den 30 september 2018 ska utredningen lämna in sitt betänkande till Miljö- och energidepartementet.

Utredningen ska ligga till grund för arbetet med Smart Industri, regeringens nya industrialiseringsstrategi som ska stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft.

− Om processen för miljöprövning inte är tillräckligt effektiv kan investeringar utebli eller hamna i länder med svagare miljölagstiftning. Det skulle gå rakt emot regeringens strategi för Smart industri, där Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Branschföreningen Svensk Torv är engagerad i detta arbete och kommer att bevaka utredningen.

Här kan du läsa mer om utredningen: Effektivare miljöprövning som ska främja grön omställning

Text: Ingrid Kyllerstedt

Foto: Gustav Kron, Giverton

_MG_4711.JPG

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation