Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Ny forskning visar: Brunt sjövatten kan bero på markanvändningen

Limnologins superstar och Lunds och världens första professor på området, Einar Naumann, kan 82 år efter sin död ha bidragit till att lösa gåtan om varför sjöar blir bruna. Emma Kritzberg, universitetslektor vid Akvatisk ekologi i Lund, har med hjälp av Naumanns och hans lärjungars arbete från 1930-talet och framåt skapat data-serier som fyller en lucka på 50 år.

LUS170323_1.jpgDet verkar sannolikt att om man odlar lövträd istället för barrträd i områden närmast ytvatten så skulle det på sikt kunna leda till klarare vatten.

Det konstaterar universitetslektor Emma Kritzber, Lunds universitet i en forskningsrapport.

Forskarna följer tre huvudspår i jakten på förklaringar till att sjöar och andra vattendrag blir bruna. Två av dem har betonats genom åren: Dels hypotesen om att brunifiering är en återhämtning från försurning och därmed en återgång till ett mer naturligt tillstånd, dels teorin som bygger på klimatförändringarnas betydelse med högre temperaturer, längre växtsäsonger och därmed ökad mängd organiskt material i avrinningsområden.

Emma Kritzberg tror att det tredje spåret, markanvändningen, har stor betydelse. Färgen på vattnet i en sjö är enligt henne starkt förknippad med mängden barrskog i avrinningsområdet. Ju mer barrskog, desto brunare sjövatten, skriver hon i sin rapport som presenteras på Världsvattendagen den 22 mars.

Läs mer om Emma Kritzbergs rapport >>

Läs om Världsvattendagen >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation