Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Bli medlem IPS
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Bli medlem

TorvForsk - Stiftelsen Svensk Torvforskning är den svenska nationalkommittén av International Peat Society.

Ett medlemskap i TorvForsk medför en rad fördelar

Möjlighet att delta i de evenemang som International Peat Society anordnar runt om i världen som t ex möten, workshops, kongresser, exkursioner och symposier

​Starkt reducerat pris på anmälningsavgiften till arrangemang både i Sverige och utomlands

Gratis prenumeration på tidningen Peatlands International. En tidning som innehåller 60 sidor med reportage från olika evenemang med inriktning på torv, forskningsresultat samt nyheter och viktig bakgrundsinformation.

Gratis prenumeration på nyhetsbrevet Peat News som distribueras via e-post en gång i månaden.

Gratis prenumeration på nyhetsbrevet TorvForsk som distribueras via e-post. Ett nyhetsbrev som berättar om pågående forskning och annat som händer på torvområdet i Sverige.

Förmånliga priser på litteratur om torv

Information om stipendier och examensarbeten

​Stora möjligheter till ”nätverkande” med mer än 1300 specialister från hela världen både från forskarsamhället och torvindustrin.

De finns fyra olika kategorier av medlemmar:

Enskild medlem

Ett medlemskap för ett år kostar 500 kr. Beloppet sätts in på bankgiro 804-5114. Ange medlemsskap TorvForsk och det år som avses.

Student

350 kr mot uppvisand av terminsräkning. Beloppet sätts in på bankgiro 804-5114. Ange medlemsskap TorvForsk och det år som avses.

Företag

Kontakta sekretariatet för närmare information. info@svensktorv.se

Institution/organisation

Kontakta sekretariatet för närmare information. clas.rulcker@svensktorv.se

IPS-new-logo-full-colour.jpg

Mer information om International Peatsociety: www.peatsociety.org

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation