Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Artiklar

Nytt projekt om torvproduktion och markanvändning

2017-12-18

SLU inbjuder torvproducenter att delta i en ny forskningsstudie om torvproduktion och markanvändning.

Skogen – tema på Höstmötet i Örnsköldsvik

2017-12-17

Höstmötet i Örnsköldsvik hade skogen som tema. Deltagarna fick se exempel på vad som kan utvecklas av skogen såsom fiskmat och kläder och veta mer om klimatbokslut för energitorv. De 30 deltagarna fick också träffas och prata om torv - ett outsinligt ämne.

Artskyddsförordningen är orimlig

2017-12-15

Dränerade torvmarker läcker stora mängder koldioxid och torven är under oxidation. Att ta bort torven och ersätta fossila bränslen är en klimatnyttig åtgärd. Men för att för att få ett tillstånd till utvinning av till exempel torv krävs en miljörättslig prövning enligt miljöbalken.

Regeringen genomför sista delen av det klimatpolitiska ramverket
– inrättar Klimatpolitiska rådet

2017-12-11

Regeringen inrättar den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet, som startar den 1 januari 2018. Rådet är den sista pusselbiten i det klimatpolitiska ramverket och består av ledamöter med vetenskaplig expertkunskap.

IPCC ska inte tycka

2017-12-07

Varje år ökar försäljningen av odlingstorv från Sverige. Idag säljer svenska torvproducenter mer odlingstorv än energitorv. Marknaden för strötorv är stabil. Energitorven som minskat i flera år verkar ha bottnat och vi kan nu se en viss ökning visar statistik från SCB. Kanske är det ett trendbrott.

Här finns allt du behöver veta om de internationella klimatförhandlingarna

2017-12-07

Det kan vara svårt att hänga med i den internationella klimatpolitiken och förstå vad som innebär med begreppet COP och vad Parisavtalet innebär. Den som vill sätta sig in i klimatfrågan och vad som sker i EU och i världen kan gå in på den gröna och liberala tankesmedjan Fores hemsida och blogg på www.klimatforhandling.se

Här finns uppdaterad information och nyheter om allt som har med klimatet att göra. På hemsidan publiceras både senaste nytt från de aktuella förhandlingarna, förklaringar till begrepp, historik och information om vem-är-vem. Vet du exempelvis till Patricia Espinosa från Mexiko? Hon är sedan 2016 chef för UNFCCC. Hon är den FN-tjänsteman som har i uppgift att hålla samman de internationella klimatförhandlingarna.

Klicka på länkarna för att komma direkt till:

Förklaringar till Kyotoprotokollet och Parisavtalet >>

Varför klimatförhandlingarna kallas COP >>

Vem är vem i klimatförhandlingarna >>

Fores blogg med det senaste om internationell klimatpolitik >>

Framtidens klimat finns i Norrköping

2017-12-06

I Norrköping finns Sveriges största samlade grupp för klimatmodellering och forskning om framtida klimat. SMHIs Rossby Centre fyller i år 20 år. Just nu förbereds de första klimatberäkningarna som ska ligga till grund för nästa klimatrapport från FNs klimatpanel IPCC, som har

Energimyndighetens satsar på biokraft

2017-12-05

Energimyndigheten satsar 87 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram, ”Biokraft – termisk omvandling av biobränslen och avfall till el och värme”. Den första utlysningen öppnar inom kort och omfattar forskning och innovation för exempelvis ökad bränsleflexibilitet, driftflexibilitet och minimal miljöpåverkan, men även studier om hur kraftvärmen kan bidra till ett helt förnybart elsystem.

Inom programmet som pågår till 2021 ingår även koncept för kombinerade processer, där el- och värme produceras tillsammans med biodrivmedel eller andra biobaserade produkter.

   – Genom att studera biokraftens roll i energisystemet, samverkan mellan komponenter i en anläggning samt samspelet mellan en anläggning och dess omgivning hoppas vi kunna öka förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart energisystem, säger Åsa Forsum, tf. enhetschef vid Energimyndigheten till webbportalen www.recyclingnet.se.

Läs mer om  satsningen på Energimyndighetens hemsida >>

envarmarevaerld.jpgNy bok om klimatets förändringar

2017-12-05

”En varmare värld” är titeln på en uppdaterad och utökad version av boken som nyligen givits ut av Naturvårdsverket. Författaren Claes Bernes sammanfattar här dagens kunskap om växthuseffekten och klimatförändringarna, dess orsaker och följder för samhälle och miljö. Vad händer med klimatet i Sverige och världen de kommande 100 åren, och bortom det? Vilka möjligheter har vi att hejda skadeverkningarna? ”En varmare värld” finns att ladda ned eller köpa via Naturvårdsverkets hemsida.

Naturvårdsverkets nya rapport visar klimatstatistik för Sverige

2017-12-04

Naturvårdsverkets rapport Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2017 redovisar utvecklingen av klimatpåverkande utsläpp från 1990 till 2016. Det är en omfattande analys av de faktorer som förklarar utvecklingen och referensscenarier för utvecklingen fram till 2035.

Torvmossen trumfar klimatet

2017-12-01

Det är rubriken på en nyhet från tidningen Forskning & Framsteg. Torvmossar är oväntat bra på att möta klimatförändringar, enligt en ny studie med svenska deltagare, skriver tidningen i en artikel. En glädjande nyhet nyhet som stärker Svensk Torvs klimatarbete och den forskning som sker vid TorvForsk som resulterat i en forskningsrapport.

Artikeln i Forskning & Framsteg >> 

Artikeln om rapporten i Nature communication >> 

Läs rapporten i sin helhet >>  

TorvForsks klimatrapport >> 

Populärvetenskaplig sammanfattning av TorvForsks rapport >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation