Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Artiklar 2012

Torven är en enorm resurs

2012-10-08

Det skulle gå att leverera tre gånger mer torv än idag till fjärrvärmen, framhåller Claes Rülcker, vd, och Magnus Brandel, projektledare, Svensk Torv i en intervju i Fjärrvärmetidningen.


Torv - en outnyttjad energikälla och råvara

2012-10-05

Debattartikel i ATL

"Torv - en outnyttjad energikälla och råvara" är rubriken på en debattartikel av vd Claes Rülcker som publicerats i Lantbrukets Affärstidning, ATL, den 5 oktober.

Markägare med dikad torvmark har stora potentiella värden i sina marker, många gånger värdefullare än skogen på fastigheterna, skriver Claes Rülcker.


SCB:s officiella statistik för torvproduktion

2012-10-05

SCB:s officiella statistik för torvens produktion, användning och miljöeffekter för år 2011 är nu klar. Användningen av torv i energisektorn liksom importen och exporten av torv har minskat samtidigt som skörden av odlingstorv ökade framgår av rapporten.


Torvkongressen 2012

2012-08-17

Här kan du läsa och se bilder från den internationella kongressen Peatlands in Balance i Stockholm den 3 – 8 juni.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation