Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Fler rapporter Äldre rapporter
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Äldre rapporter SST

i nummerordning

1. Hansen, Rolf (1984);

Driftsuppföljning och produktionsstudier vid torvproduktion 1983

2. Sandberg, S-O., Stridsberg, S. (1984);

Materialhantering vid torveldade anläggningar sammanfattning av driftserfarenheter SLUT

3. Hansen, Rolf (1985);

Driftsuppföljning och produktionsstudier vid torvproduktion 1984 SLUT

4. Persson, J-Å., Burvall, J. (1985);

Snabbmetoder för torr/fukthaltsbestämning i torv

5. Sandström, T., Persson, J-A. (1985);

Metoder för bestämning av substans- och energiförlust vid lagring av torvbränsle SLUT

6. Brunes, Laila (1985);

Konkurrensförmåga hos starrtorv som substrat för växtodling i relation till alternativa odlingssubtrat

7. Sandström, T., Burvall, J. (1985);

Mekanisk hållfasthet hos stycketorv

8. Anttila, Rolf (1986);

Ältningens betydelse för stycketorvkvaliteten

9. Anttila, R., Sauli, J. (1986);

Produktionsstudier av sugvagnsenheter

10. Sandström, T., Ericsson, E. (1986);

Undersökning av olika utläggningstäthet för stycketorv samt betydelsen av vändning och täktunderlagets beskaffenhet för stycketorvproduktion

11. Sandström, Tomas (1986);

Utvärdering av borr och sondprovtagare för provtagning i torvbränsle

12. Sauli, J., Johnsson, E. (1987);

Kombinationssystem frästorv-stycketorv

13. Sandström, T., Burvall, J., Wigge, B. (1987);

Bestämning av bulkdensitet i fräs- och stycketorv

14. Ericsson, E., Westmark, N-E., Anttila, R., Dryler, K. (1987);

Driftsuppföljning och produktionsstudier av stycketorvaggregat 1986 - HUDDING HPM -100 och Suokone PK1 - Wankel

15. Teljing, Å., Ericsson, E. (1987);

Driftsuppföljning och maskinstudie av stackläggare

16. Sevelev, N. V., et.al (1987);

Proceedings from the first joint Swedish-Russian symposium on peat dewatering and peat processing for energy fuel production

17. Anttila, Rolf (1987);

Teknik för minskning av material- och substansförluster vid stackning och lagring av torv

18. Sandström, Tomas (1988);

En studie av radioaktivt nedsmittat torvbränsle vid Sandvikens Energiverk

19. Jonsson, E., Teljing, Å., Anttila, R., Dryler, K. (1988);

Kombinationssystem frästorv-stycketorv, etapp2 SLUT

20. Dryler, K., Frilander, P., Hiittylä, H., Leinonen, A. (1988);

Studier av tjäldjup och tjälvaraktighet på torvtäkter i Sverige och Finland

21. Persson, J., Ericsson, B.(1988);

Stortorv SLUT

22. Burvall, J., Dryler, K. (1988);

Driftsuppföljning och produktionsstudier av torvmaskiner 1987-1988 SLUT

23. Lennelöv, T., Dyler, K. (1989);

Utveckling av sugvagn för kombination med HAKU/stycketorvsproduktion

24. Dryler, K., Ek, K-E., Nygren, P. (1989);

Studier av olika arbetsmoment i styckeupptagare samt deras betydelse för effektivitet och bearbetning av torven

25. Gustavsson, Kjell (1989);

Kalluftstorkning av stycketorv

26. Junghagen, Sven., Burvall, Jan., Herath, Banda (1989);

Empirisk modellering av stycketorvproduktion - en metodstudie SLUT

27. Burvall, Jan., Junghagen,S., Dryler, Kent (1989);

Driftsuppföljning och produktionsstudier av torvmaskiner

28. Ericsson, B., Westmark, N-E. (1989);

Stortorv, slutrapport etapp 2-4

29. Olsson, Rolf (1990);

Torvbiostimulatorer - Etapp 1 Litteraturstudier samt inledande odlingsförsök med tillförsel av torvbiostimulatorer till spannmåls- och potatisutsäde SLUT

30. Ericsson, L-O., Lundqvist, H., Hanell, L. (1990);

Torvbiostimulatorer - Etapp 2. Betydelsen av inblandningen av torvbiosstimularorer i fiskfoder; Effekter på tillväxt och överlevnad hos ung röding under sommarperioden SLUT

31. Burvall, J., Jonsson, J. (1990);

Lagring av smultorv

32. Bohlin, E., Jonsson, C., Linder, H. (1990);

Torvinventering med hjälp av NIR (Nära infraröd spektroskopi) Inventering av Kallkällmyran SLUT

33. Gustavsson, K. (1990);

Kalluftstorkning av stycketorv

34. Jonsson, Anders (1990);

Snabbmetoder för torr/fukthaltsbestämning i torv. Etapp 4

35. Dryler, Kent (1990);

Alternativa material och metoder till plastfolietäckning av torvstackar

36. Dryler, Kent., Lennelöv T. (1990);

Kombinationsproduktion Haku-sugvagn

37. Leinonen, A., Kallio, M. (1990);

Development of milling

38. Junghagen, Sven., Dryler, Kent (1990);

Systemstudier av stycketorvproduktion

39. Dryler, Kent., Persson, Jan., Hedblom, Sune (1990);

Maskinkomponenter till ytupptagare

40. Dryler, Kent., Lundvall, Weine (1990);

Självlastarvagn för stycketorv

41. Junghagen, Sven., Ahonen, M., Paappanen, T., Leinonen, Arvo (1991);

Torvproduktionsteknik - kunskapnivå och insatsbehov

Projektrapport-42-1.jpg42. Varila, Timo., Johansson, J-Å., Jansson, Sven H. (1991);

Utformning och dimensionering av sedimentationsdammar >>

Målet för studien har varit att utarbeta anvisningar för dimensionering av sedimenteringsdammar till torvtäkter. Studien har förutom fältlundersökningar 1989-90 vid ett antal täkter också innefattat en genomgång av några befintliga svenska och finska undersökningar. Vidare har en bearbetning av kontrollrsultat från torvtäkter i Gävleborgs län utförts

43. Nilsson, Bertil., BN-konsult (1998);

Ältningsenhet till stycketorvupptagare

44. Burvall, Jan., Öhman, Marcus, (2000);

Undersökning av bäddagglomereringstillväxt vid sameldning av torv och trädbränsle.

45. Magnusson, Tord., Hånell, Björn(2002);

Växtnäringsförhållandena i försök med beskogning på avslutade torvtäkter.

46. Lundin, Lars., Lode, Elve (2002);

Möjligheter för restaurering av torvmark efter torvtäkt.

47. Franzén, Lars (2002);

Tillväxtdynamik hos några myrar i södra Sverige - samt några noteringar om torvmarker som arkiv över atmosfärshändelser under holocen.

48. Persson, Erika (2003);

Botanisk inventering av Toftmossen - en nyligen avslutad torvtäkt

49. Fredriksson, Markus (2003);

Botanisk inventering av Träskmyran, Västerbotten - en nyligen avslutad torvtäkt

50. Ericson, Sonia., Wallentinus, Hans-Georg (2004);

Torven och den biologiska mångfalden >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation