Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Intensivt årsmöte med stor uppslutning

Det var högt tempo när medlemsföretagen samlades till årsmöte, tre föredrag och årsmötesförhandlingar för både Branschföreningen Svensk Torv och Torvforsk avhandlades på en eftermiddag.

CIMG0536.JPGIntresset för att delta på Svensk Torvs möten blir också allt större. Höstmötet i november lockade rekordmånga deltagare och till årsmötet i Örebro den 10 – 11 april kom också ovanligt många deltagare, sammanlagt ett 30-tal personer. Efter en inledande lunch på hotellet Scandic Väst inleddes årsmötet med att Gustav Melin, vd, Svebio, berättade om de utmaningar som organisationen står inför under 2013.

- 2009 passerade biobränslen olja när det gäller eldningsbränsle i kraftvärmeverk, och avståndet ökar för varje år, sade han.

Därefter var det dags för Jonas Höglund från IVL Svenska Miljöinstitutet, att presentera ”Torvbrukets påverkan på klimatet”.

Det finns goda förutsättningar att minska utsläppen från torvbruket. Bland de faktorer som spelar in är vilken skördemetod som används och vilken mark som torven skördas från samt val av efterbehandlingsmetod.

- Återbeskogning efter torvbruk ger en snabbare klimateffekt eftersom skogen binder in kol bättre. Om marken görs om till våtmark tar det längre tid att uppnå samma klimateffekt.

Enligt Jonas Höglund bör forskningen inriktas på tre områden; hur dåliga marker för torvbruk kan uteslutas, torvens klimatprestanda och framtagande av emissionsfaktorer som speglar verkligheten.

CIMG0552torbjoernclaesson-stefanoestlund.JPGStefan östlund, Hasselfors Garden, avtackades efter två år som ordförande. Ny ordförande blev Torbjörn cleaesson, Neova

Sedan vidtog årsmötesförhandlingarna och Claes Rülcker, vd, och Stefan Östlund, ordförande, intog podiet. En av nyheterna var att Stefan Östlund avgick som ordförande och ersattes av Torbjörn Claesson, vd, Neova. Stefan Östlund avtackades och sade bland annat att hans två år som ordförande varit stormiga Nu har dock stormarna bedarrat och det är en skuta på ett betydligt lugnare hav som han kan överlämna rodret till.

Dagen avslutades med en gemensam middag och dagen därpå stod två studiebesök på programmet, ett vid kraftvärmeverket Åbyverket i Örebro och ett vid Hasselfors Gardens nya fabrik en bit utanför Örebro.

Text & foto: Ingrid Kyllerstedt

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation