Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Årsmöte med studiebesök i Örebro

2013-03-11

I år kommer årsmötet att kompletteras med studiebesök. Under två dagar, från onsdagen den 10 till torsdagen den 11 april, kommer medlemsföretagen och dess medarbetare samt övriga medlemmar att samlas på Scandic Hotell Väst i Örebro.

Förutom sedvanliga förhandlingar arrangeras en gemensam middag på onsdagskvällen. Därefter fortsätter årsmötet på torsdagen med två olika studiebesök. På de två studiebesöken kan deltagarna närmare få studera Eon och den nya pannan vid Åby-verken under ledning av Mikael Norberg. Därefter går turen till Hasselfors Garden och den nya jordfabriken vid Mosås som kommer att studeras med Claes Bohlin som guide.

Kallelse till årsmötet och dagordning kan på begäran skickas till medlemsföretagen och dess medarbetare. Mejla i så fall till info@svensktorv.se.    

Svensk-torv-RGB.jpg Torvforsk-RGB.jpg

 

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation