Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Stort intresse för Naturvårdsverkets rapport

- 130 remissvar

Miljö- och energidepartementet har totalt registrerat 130 remissvar på Naturvårdsverkets rapport.

regeringenswebb.jpg100 av dessa är instanser som inbjudits att inkomma med ett yttrande på rapporten. De som gjort det finns angivna på Regeringens hemsida. Remissinstanserna svar kan läsas som nedladdningsbara pdfer.

Klicka på denna länk för att läsa remissvaren>>

En komplett förteckning över vilka 130 myndigheter, företag och andra instanser som lämnat sina synpunkter på denna rapport finns att ladda ned här.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation